Privacy

Laatst bijgewerkt: April 2018

We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om je surfbeleving op onze website te verbeteren.

Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door Relax Vlaanderen aangeboden producten (“Relax Vlaanderen-product(en)”), inclusief onze Relax Vlaanderen-app (“Relax Vlaanderen-app” of “app”). Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van Relax Vlaanderen vallen en op andere offline contacten. Lees deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe Relax Vlaanderen de door jou verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “Relax Vlaanderen” verwijzen allemaal naar Relax Vlaanderen, Inc.

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die je ons verstrekt

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over Relax Vlaanderen-producten en -Services of als je met onze klantenservice contact opneemt voor assistentie met je Relax Vlaanderen-producten.

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens over je, zoals Functionele gegevens en Aanvullende gebruiksgegevens over je gebruik van je Relax Vlaanderen-product of gegevens die we verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij je gebruik, toegang of interactie met onze websites of app. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, je IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, de webpagina’s die je op onze websites bekijkt, en of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk merkgerelateerde diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van socialmediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

Relax Vlaanderen richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren of onze app kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

Interacties van klanten met Relax Vlaanderen

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop Relax Vlaanderen mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met Relax Vlaanderen zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Informatie over Relax Vlaanderen zoeken

Als je meer informatie over Relax Vlaanderen zoekt, kun je virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze verkoopmedewerkers, een fysiek bezoek aan een door Relax Vlaanderen gesponsorde evenementen. Voor meer informatie over Relax Vlaanderen-producten geef je mogelijk vrijwillig persoonsgegevens op, zoals je naam en e-mailadres. We kunnen ook online informatie over je verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën bij je bezoek aan onze websites.

Wij verzamelen: naam, e-mailadres, IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Waarom: We gebruiken deze informatie om nieuws te delen over evenementen en producten die Relax Vlaanderen aanbiedt. Bovendien helpt het IP-adres ons om geografische informatie over de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Relax Vlaanderen-producten kopen

Als je hebt besloten om een Relax Vlaanderen-product te kopen, kun je als klant direct bij ons kopen op www.relaxvlaanderen.be of je aankoop doen bij een Relax Vlaanderen verkoper. Als je bij ons koopt, vragen we je om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens.

Waarom: We gebruiken deze informatie om je transactie te verwerken, je aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van je Relax Vlaanderen-producten af te handelen. Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met je aankoop van Relax Vlaanderen-producten.

Relax Vlaanderen-producten gebruiken

Er zijn twee belangrijke redenen waarom wij gegevens over je Relax Vlaanderen-product verzamelen: (1) om je andere keuzemogelijkheden voor Wellness, Beauty, Fitness aan te bieden (zoals Spa of sauna), wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben,  en (2) om je Relax Vlaanderen-producten door de tijd heen te verbeteren, wat ons gerechtvaardigd belang is.

Functionele gegevens:

Deze gegevens zijn absoluut noodzakelijk om je Relax Vlaanderen-product zijn basisfuncties op een veilige manier te laten uitvoeren en je kunt niet afzien van deze gegevensverzameling, -deling en/of -verwerking als je je Relax Vlaanderen-producten wilt blijven gebruiken.

Wij verzamelen:

 • Registratiegegevens. Deze gegevens omvatten je e-mailadres, locatie, taalvoorkeur, h, IP-adres en de aanmeldgegevens voor je Relax Vlaanderen-account (zoals hierboven beschreven).
 • Systeemgegevens. Deze gegevens omvatten zaken zoals Accounttype, besturingssysteem, softwareversie,

Waarom wij Functionele gegevens verzamelen: We verzamelen deze informatie om er zeker van te zijn dat je Relax Vlaanderen-producten naar behoren werken, om je klantondersteuning te bieden en om te voldoen aan je voorkeuren, wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je hebben. We verzamelen deze informatie ook om besluiten over productverbetering en klantondersteuning aan te sturen, wat ons gerechtvaardigd belang is.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Relax Vlaanderen gebruikt de gegevens die we verzamelen om je te voorzien van de Relax Vlaanderen-producten en -Services die we aanbieden, waaronder het gebruik van gegevens om je ervaringen te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je te informeren over je account, nieuwe Relax Vlaanderen-producten of -Services, beveiliging en andere soorten updates.

Relax Vlaanderen gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het aanbieden van onze Productervaring

We gebruiken de gegevens voor het leveren, bedienen, ondersteunen en verbeteren van onze Relax Vlaanderen-producten en -Services om ervoor te zorgen dat onze klanten zo moeiteloos mogelijk kunnen surfen op de website. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

Klantenservice

We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden, problemen met producten te diagnosticeren, Relax Vlaanderen-producten van klanten te repareren en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

Productverbetering

We gebruiken voortdurend gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze Relax Vlaanderen-producten en -Services, waaronder het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze Relax Vlaanderen-producten en -Services, het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe functies of mogelijkheden, zoals het gebruik van foutmeldingen om beveiligingsfuncties te verbeteren, het gebruik van zoekvragen en -klikken om de relevantie van zoekresultaten te verbeteren en het gebruik van gebruiksgegevens om te bepalen welke nieuwe functies prioriteit moeten krijgen. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen

We gebruiken gegevens om de veiligheid en beveiliging van onze Relax Vlaanderen-producten en onze klanten te beschermen, om fraude op te sporen en te voorkomen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Zakelijke activiteiten

We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Communicatie, marketing en advertenties

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen (waaronder ook via de Relax Vlaanderen-app) om je te informeren over nieuwe Relax Vlaanderen-producten of -Services, nieuwe services die in je regio beschikbaar zijn en beveiligings- of software-updates, om je op de hoogte te houden van een ondersteuningsprobleem of om je uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante Relax Vlaanderen-advertenties aan te bieden. 

 

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen

Bij Relax Vlaanderen verkopen we geen persoonsgegevens van onze klanten. Wij maken je gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen.

Externe leveranciers

Relax Vlaanderen maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en verzending van Producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die je hebt aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Relax Vlaanderen en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen. Voor vragen over externe leveranciers kun je een e-mail sturen naar info@relaxvlaanderen.be.

 

Gelieerde bedrijven en dochterondernemingen van Relax Vlaanderen

We delen informatie met gelieerde bedrijven waar Relax Vlaanderen een belang in heeft en dochterondernemingen voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, het promoten van Relax Vlaanderen-producten en het leveren van Relax Vlaanderen-producten en -Services aan klanten. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

Verplichte verstrekking van gegevens

Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde bedrijven of onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

Verkoop of fusie

Wij kunnen je persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij je hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en je informeren over je rechten.

Delen en verstrekken van Geaggregeerde gegevens

Wij delen gegevens met derden in geaggregeerde vorm en/of in een vorm die de ontvanger van deze gegevens niet in staat stelt je te identificeren, bijvoorbeeld voor sectoranalyse.

Houd er rekening mee dat onze Relax Vlaanderen-producten koppelingen bevatten naar producten of toepassingen van derden waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van Relax Vlaanderen. Als je persoonsgegevens verstrekt aan een van deze derden of hun producten, vallen je gegevens onder hun privacyverklaringen en wij raden je aan deze privacyverklaringen zorgvuldig te lezen.

Wanneer je gegevens met derden deelt, kan je persoonlijke informatie worden doorgegeven aan landen waar de wetgeving over gegevensbescherming mogelijk een lager beschermingsniveau van je persoonsgegevens biedt dan je eigen land. Wij besteden veel zorg aan de bescherming van je persoonsgegevens en hebben passende mechanismen ingesteld om deze te beschermen wanneer ze internationaal worden doorgegeven. Wij geven je persoonsgegevens door met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en implementeren passende waarborgen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens passend worden beveiligd door externe partijen die toegang krijgen tot je gegevens (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie).

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van je Relax Vlaanderen-product te voltooien, om je account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen, om je Relax Vlaanderen-systeem te registreren en om ervoor te zorgen dat je Relax Vlaanderen-product zijn basisfuncties op een veilige manier uitvoert, of om op je verzoeken te reageren.

Gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze Relax Vlaanderen-producten en -Services en de inhoud van onze websites en app te analyseren en te verbeteren, om je op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over Relax Vlaanderen-producten en -Services of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is, kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@relaxvlaanderen.be.

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen

Beveiliging

Relax Vlaanderen neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn je gegevens tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie, zoals Transport Layer Security (TLS). Bovendien wordt je wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door Relax Vlaanderen.

Je hebt alleen toegang tot je Relax Vlaanderen-accountgegevens en onze service met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. Let erop dat we je nooit zullen vragen om je wachtwoord te verstrekken.

Voor vragen over de veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@relaxvlaanderen.be.

Opslag

Persoonsgegevens die door Relax Vlaanderen zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in je regio, of in elk ander land waar Relax Vlaanderen of gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners zijn gevestigd of faciliteiten hebben. Relax Vlaanderen heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Bewaren

Relax Vlaanderen bewaart je persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om je in staat te stellen de website en je Relax Vlaanderen-product te gebruiken, diensten aan jou te verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar info@relaxvlaanderen.be.

Jouw rechten en keuzes

Je rechten

Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:

 • je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben;
 • je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren;
 • in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken; en
 • in bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen.

Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met info@relaxvlaanderen.be.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek reageren. Voor meer informatie over hoe je de verzameling en het gebruik van Aanvullende gebruiksgegevens en je voorkeuren op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunt beheren, ga je naar de artikelen over Jouw keuzes hieronder.

Wij zetten ons ervoor in om met jou samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in je land (indien die in je land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit.

Jouw keuzes

Relax Vlaanderen-account en Relax Vlaanderen-app

Als je een van de volgende zaken wilt doen: toegang krijgen tot profielgegevens, deze bewerken of verwijderen, je wachtwoord wijzigen, je account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen, kun je dit doen door in te loggen op je Relax Vlaanderen-account of Relax Vlaanderen-app of door een e-mail te sturen naar info@relaxvlaanderen.be. Als het niet mogelijk is om via de Relax Vlaanderen-app, je Relax Vlaanderen-account of rechtstreeks via je Relax Vlaanderen-product toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die Relax Vlaanderen heeft verzameld, kun je een e-mail sturen naar info@relaxvlaanderen.be. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Jouw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties

Je kunt ervoor kiezen geen directmarketingberichten van Relax Vlaanderen te ontvangen door de instructies op te volgen die in elke e-mail die we naar jou sturen zijn opgenomen, via het tabblad Afmelden. Je kunt je ook afmelden voor e-mailabonnementen of in-app-berichten door je profiel en contactopties bij te werken in je Relax Vlaanderen-account. Wij respecteren je keuze en sturen je geen promotionele e-mails meer zodra je je afmeldt of je communicatie-instellingen wijzigt.

Houd er rekening mee dat we, ongeacht je communicatie-instellingen, met je blijven communiceren over wijzigingen in voorwaarden, beleidsupdates, software-updates voor Relax Vlaanderen-producten, routinematige klantenserviceberichten, zoals informatie over huidige of eerdere aankopen, bezorging van producten, onderbrekingen in de service, inbreuken in verband met persoonsgegevens of andere belangrijke informatie over een Product dat je bezit, zoals het stopzetten van ondersteuning of veiligheidsproblemen.

Je kunt de hoeveelheid op belangstelling gebaseerde reclame die je wilt ontvangen aanpassen door je cookie-instellingen te wijzigen,  en/of door je bij bepaalde advertentienetwerken af te melden. Na afmelding van het ontvangen van e-mails van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame-activiteiten. Voor meer informatie over ons gebruik van op belangstelling gebaseerde advertenties, ga je naar Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën.

Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons en andere identificators om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of app gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

Cookies

Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is. Relax Vlaanderen gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op je apparaat staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.

 • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je winkelwagen niet beschikbaar zijn.
 • Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te vereenvoudigen.
 • Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant zijn in je regio.
 • Cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites en/of partijen dan Sonos. Deze cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacybeleid van de betreffende externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook.
 • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden door Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze websites blijven, welke pagina’s zij het meest nuttig vinden en hoe zij op sonos.com zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens naar deze Google-webpagina.
Je cookie-instellingen beheren

In de meeste webbrowsers kun je cookies beheren via de voorkeursinstellingen. Als je echter de mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit je algehele gebruikerservaring beïnvloeden. Sommige browsers bieden een ‘Do Not Track’ (DNT)-signaal waarbij je je voorkeur kunt aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking. Hoewel we op dit moment geen technologie gebruiken die DNT-signalen herkent, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Verklaring. Hieronder wordt uitgelegd hoe je cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt beheren:

Pixels

Naast cookies maken we soms gebruik van kleine grafische afbeeldingen die ‘pixels’ worden genoemd (ook wel web beacons, clear GIF’s of pixeltags genoemd). We gebruiken pixels in onze e-mailberichten aan jou (als je ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. We gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen reclame te maken die aansluit op de belangstelling. Zie hieronder voor meer informatie over onze advertenties en marketingactiviteiten.

Overige identificators

Wanneer je onze app gebruikt, verzamelen we een unieke ad-tracking-identifier van je apparaat (de Advertiser-identifier of “IDFA” op iOS-apparaten en de Google Ad ID of “AID” op Android-apparaten), zodat we meer te weten kunnen komen over gebruikers van onze app en de meest relevante berichten en marketing kunnen bieden. Hoewel deze identificators uniek zijn voor je apparaat, bevatten ze geen van je persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres.

Je identificator-instellingen beheren

Je kunt via de instellingen van je apparaat zelf bepalen hoe deze identificators worden gebruikt, inclusief de mogelijkheid om ze opnieuw in te stellen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt beheren:

Advertenties en moderne marketingtools

Om meer mensen naar onze website te krijgen, gebruiken we verschillende moderne marketingtools ter ondersteuning van onze reclamecampagnes.

Relax Vlaanderen kan met externe adverteerders werken die cookies en vergelijkbare technologie gebruiken om meer relevante reclame te maken over Relax Vlaanderen-producten en -Services op onze websites en op internet. Om deze op belangstelling gebaseerde reclame aan te bieden, combineren de partijen de over een periode verworven niet-persoonsgebonden gegeven over je onlineactiviteiten, die helpen bij het verzorgen van de reclame die wij aan jou leveren. Voorbeelden hiervan zijn een Relax Vlaanderen-advertentie op een Facebook-pagina of een pagina die eigendom is van Google, zoals een zoekresultatenpagina of YouTube, of op een site in het advertentienetwerk van Google. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld als onderdeel van dit proces. Waar nodig vragen wij je toestemming voor dit proces. Je kunt je altijd afmelden van deze gepersonaliseerde advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI)of die de zelfregulerende principes voor online behavioural advertising van de Digital Advertising Alliance onderschrijven door naar de afmeldpagina’s op de NAI- websites en DAA-websites te gaan. Als je je afmeldt, worden de advertenties die je op internet ziet mogelijk minder relevant voor jou.

Na afmelding van het ontvangen van communicatie van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan info@relaxvlaanderen.be.

Tenzij anders vermeld, is Relax Vlaanderen, Inc. verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen met de Relax Vlaanderen-producten en -Services waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is: Woeringstraat 79,  3150 Tildonk (België).

Wijziging van onze Privacyverklaring

Relax Vlaanderen kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van klanten en veranderingen in onze Relax Vlaanderen-producten en -Services weer te geven. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop Relax Vlaanderen je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Relax Vlaanderen je informatie gebruikt en beschermt.

Veelgestelde vragen

Hier staan enkele basisvragen die je misschien over onze privacyverklaring hebt. We raden je aan de uitvoerige verklaring hierboven te lezen voor aanvullende informatie.

Waarom wijzigt Relax Vlaanderen zijn privacyverklaring?
Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Wat is de GDPR?
De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens. Je vindt hier meer informatie.

Hoe vaak zijn jullie van plan jullie privacyverklaring te wijzigen?
We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

Welke informatie verzamelt Relax Vlaanderen over mij?
Sonos verzamelt je naam, telefoonnummer, e-mailadres, verzendadres, betaalgegevens, locatiegegevens, IP-adres, sociale identificators, gegevens verstrekt door cookies en gelijksoortige technologieën, functionele gegevens zoals registratie- en systeemgegevens, plus aanvullende gebruikersgegevens; zoals prestatie- en activiteitgegevens. We verzamelen ook audiogegevens zodra je de stembediening of Trueplay-technologie hebt geactiveerd.

Waar heeft Relax Vlaanderen mijn gegevens voor nodig?
Relax Vlaanderen gebruikt de gegevens die wij verzamelen om jou de beste beleving van onze producten en services te bieden, en om jouw ervaringen te verbeteren en personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met jou te communiceren, bijvoorbeeld om je berichten over je account te sturen en om nieuwe producten, services, beveiligingsfuncties of andere updates beschikbaar te maken.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?
Relax Vlaanderen gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Websiteverbetering
 • Toekomstige productontwikkeling
 • Klantenservice
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Analyse van productprestaties
 • Communicatie en marketing

Hoe helpt het verzamelen van mijn gegevens Relax Vlaanderen bij het verbeteren van zijn producten?
We gebruiken deze gegevens om je product veilig te laten werken en om ervoor te zorgen dat wij jou de juiste websiteservices aanbieden, op basis van je geografische locatie. We verzamelen ook foutrapportages, zodat we verbeteringen aan kunnen brengen om mogelijke bugs en problemen te voorkomen. Daarnaast helpt het begrijpen van hoe en wanneer onze klanten de website gebruiken ons om nieuwe manieren te bedenken.

Verkoopt Relax Vlaanderen gegevens aan derden?
Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

Kan ik ervoor kiezen om geen informatie te delen met Relax Vlaanderen?
Ja, je kunt er voor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet naar Relax Vlaanderen te sturen; bijvoorbeeld aanvullende gebruikersgegevens zoals prestatie- en activiteitgegevens. Maar bepaalde gegevenscategorieën die wij verzamelen zijn absoluut noodzakelijk voor een veilige werking van de basisfuncties van je Relax Vlaanderen-systeem en je kunt het verzamelen, delen en/of verwerken van deze gegevens niet uitschakelen.

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van Relax Vlaanderen en wat zijn de gevolgen?
Je kunt altijd een mailtje sturen naar info@relaxvlaanderen.be of contact opnemen met het klantenserviceteam om je gegevens te laten verwijderen. Als je jouw persoonlijke gegevens verwijdert, betekent dit echter wel dat je Relax Vlaanderen-producten niet meer zullen werken.

Bewaart of deelt Relax Vlaanderen mijn creditcardgegevens?
Nee. De gegevens worden alleen gebruikt om de betaling ten tijde van de aankoop te verwerken..

Hoelang bewaart Relax Vlaanderen mijn gegevens?
Relax Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de services en ondersteuning van je product, voor het uitvoeren van transacties die jij hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren. Zo bewaren we bijvoorbeeld alle functionele gegevens zolang je een actieve Relax Vlaanderen account hebt.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van Relax Vlaanderen?
Relax Vlaanderen ziet het als zijn plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling.

Gebruikt Relax Vlaanderen cookies of pixels om informatie te verzamelen?
Ja, wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en web beacons wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt. Door onze website te bezoeken of onze app te gebruiken, ga ja akkoord met het gebruik van deze cookies en soortgelijke technologieën voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Dit helpt ons om jou de best mogelijke ervaring te bieden en zorgt ervoor dat bepaalde delen van onze website goed functioneren. Je kunt je browser- of apparaatinstellingen altijd aanpassen om geen cookies of soortgelijke technologieën te accepteren als je je hier zorgen om maakt.

Maakt Relax Vlaanderen gebruik van advertenties op basis van interesses?
Ja. We werken met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over Relax Vlaanderen op onze website en op het internet te plaatsen. Om advertenties op basis van interesses te plaatsen, combineren de adverteerders niet-persoonsgebonden gegevens die zijn afgeleid uit jouw online activiteiten om de advertenties op jouw interesses af te stemmen. Je persoonsgegevens worden hierbij niet gedeeld.

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast voor kinderen die toegang hebben tot Relax Vlaanderen-producten?
Relax Vlaanderen richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Relax Vlaanderen zal nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen vragen of kinderen verzoeken om persoonsgegevens sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen surfen, verzamelen wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de zestien. Als na een kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een kind onder de zestien zich op ongepaste wijze bij deze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers verwijderen.

Hoe neem ik contact op met Relax Vlaanderen als ik vragen heb over de privacyverklaring van Relax Vlaanderen?
Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@relaxvlaanderen.be.